Wycieczki po Wielkopolsce

Wycieczki po Wielkopolsce

W Wielkopolsce znajduje się sporo ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Są to piękne historyczne pałace i dwory zbudowane przez Wielkopolan przeważne w XIX w. Trudno wymienić wszystkie. Ja wybrałem kilka, moim zdaniem, ciekawych miejsc.

Gołuchówpiękny renesansowy zamek wybudowany w XVI w. dla rodu Leszczyńskich a przebudowany w wieku XIX przez Jana i Izabelę Działyńskich. Obecnie oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z ekspozycją zabytkowych dzieł sztuki –  waz grackich  pozyskanych przez Jana Działyńskiego z wykopalisk w Noli, Capui i Neapolu (tzw. wazy gołuchowskie). Położony w okolicach Pleszewa.

Ląd piękny barokowy kościół dawne opactwo cystersów – bardzo podobny do poznańskiej fary z ogromną kopułą. Położony 12 km na południe od Słupcy.

Śmiełówklasycystyczny pałac zbudowany w roku 1797 przez czołowego architekta epoki klasycyzmu, autora między innymi pałacu w Dobrzycy i pałacu w LubostroniuStanisława Zawadzkiego dla Andrzeja Gorzeńskiego. Znajduje się w nim Muzeum Adama Mickiewicza, który przebywał w Śmiełowie w okresie Powstania Listopadowego, zamierzając dołączyć do walczących. Położony ok. 10 km od Jarocina.