Trasa pielgrzymkowa z Janem Pawłem II

Trasa pielgrzymkowa z Janem Pawłem II

Święty Jan Paweł II bywał w Poznaniu – jak sam powiedział – wielokrotnie. Dlatego warto przypomnieć te nieco zapomniane pobyty księdza, biskupa, kardynala i papieża Wojtyły.

Dlaczego?  Karol Wojtyła jest już święty. Jest na ustach wszystkich i znów każdy wspomina czas gdy go widział a może się z nim spotkał. Dlatego chcę przedstawić propozycję opowiedzenia o związkach Wojtyły z naszym miastem.
W Poznaniu Wojtyła był prawie 10 razy (po raz pierwszy w 1959 r. gdy głosił rekolekcje u Dominikanów jako młody biskup).

Część I. Karol Wojtyła na Ostrowie Tumskim.

Katedra. Warto wspomnieć o częstych wizytach Karola Wojtyły w poznańskiej             katedrze:

1966 – Tysiąclecie Chrztu Polski

1968 – Tysiąclecie Biskupstwa

1974 – powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego.

1977 – pogrzeb abp. Baraniaka.

1978 – zakończenie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej jasnogórskiej po diecezji     poznańskiej.
Ale opowieść zacznę od innego wydarzenia….  wreszcie 20 czerwca 1983 r. gdy już jako papież odprawił Mszę św. na Łęgach Dębińskich i spotkał się z duchowieństwem w Katedrze.

            Otóż 21 maja 1978 r. gdy kardynał Wojtyła odprawiał  na Placu Katedralnym Mszę św.  na  zakończenie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  po Archidiecezji Poznańskiej filmował go młody ks. z Wrocławia Jerzy Rasiak. Gdy zrobił  zbliżenie w chwili gdy Wojtyła unosił kielich tuż za jego plecami pojawił się napis „papież". Był to jakiś fragment dekoracji na murze katedy… ale wielce proroczy. Gdy miesięcy później został papieżem film był na wagę złota.. Tak to w Poznaniu ks. Rasiak nakręcił ujecie o którym potem opowiadał w jednym z programów dokumentalnych i ja także napisałem artykuł do Przewodnika Katolickiego. Ujęcie było prorocze…
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/pamietamy/machina_ksiedza_jerzego.html

Wejście do Katedry. Po wejściu do Katedry opowiem o pobycie w 1983 r. gdy przybył tu

jako papież i spotkał się z duchowieństwem. A także wspomnę o drugiem pobycie w 1997 r. i przejdę do kaplicy św. Trójcy w której znajduje się pomnik abp. Baraniaka.    Właśnie z tym poznańskim metropolitą w latach 1957 – 77 Wojtyla był szczególnie    zaprzyjaźniony. W latach 1953 – 57 był więżiony w stalinowskim więzieniu i nieludzku        torturowany.  W 1977 r. Wojtyła przyjechał do szpitala na Przybyszewskiego i odwiedził ciężko chorego arcybiskupa w szpitalu. I wtedy podziękował za wszystko co uczynił dla Kościoła w Polsce. Dwa tygodnie  później odprawił Mszę św. podczas jego pogrzebu.

Część II. Karol Wojtyła na Starym Mieście.

  1. Fara poznańska Wojtyła przybył do Fary wraz z biskupami Konferencji Episkopatu Polski na uroczystość Tysiąclecia Chrztu Polski w kwietniu 1966. Był już wtedy drugim człowiekiem w polskim Kościele i to on odprawił Mszę św. o północy z 16 na 17 kwietnia 1966 r. Następnego dnia procesja z obrazem nawiedzenia przeszła pod Katedrę gdzie prymas Wyszyński wygłosił kazanie. Obraz był przewożony w furgonetce ponieważ władze nie zgodziły się na procesje. Entuzjazm tłumu był tak wielki, że podniósł furgonetkę i niósł przez 30 m…W tym czasie na Placu Mickiewicza odbyły się uroczystości partyjne, które prowadził Gomułka i ostro atakował Episkopat. Ludzie uciekali z tamtej uroczystości na tą…
  2. Kościół Franciszkanów. Następnie przechodzimy pod kościół Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła.  Z tym miejscem wiąże się kolejny pobyt już Kardynała Wojtyły w naszym mieście. Chodzi o rok 1968 z okazji Tysiąclecia Biskupstwa i koronację obrazu Matki Bożej w Cudy Wielomożnej Pani Poznania. Można wspomnieć o wielowiekowej historii tego obrazu i jego kultu wśród mieszkańców Poznania aż do gdy 30 czerwca 1968 Wojtyła wraz z Prymasem Wyszyńskim ukoronowali go koronami papieskimi.
  3. Przejście pod Katedrę ulicą Wielką. Zanim dojdziemy do Katedry po drodze opowiem o kolejnych pobytach Wojtyły w Wielkopolsce. A więc rok 1972 to pobyt wraz z Episkopatem w obozie w Żabikowie, Msza św. w Luboniu i beatyfikacja E. Bojanowskiego. Rok 1976 to inauguracja peregrynacji kopii obrazu MB Jasnogórskiej w Ostrowie Wlkp a w 1978 pobyt w Gostyniu na Świętej Górze. Rok 1977 to kajaki w Białej.Dochodząc do Katedry zatrzymamy się przy budynku Wydziały Teologicznego UAM – i wtedy wspomnę o zasługach Wojtyły w powstaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w 1974 r. Bez jego zaangażowania i starań Poznań nie miałby tak prędko katolickiej uczelni.

Jan Paweł II w Poznaniu 20.06.1983r

Karol Wojtyła w Poznaniu